:10-28-06, 8:23 PM
/ ѡ . . . .

: . . ȡ : . " " .

: . ɡ ֡ . ɡ . ޡ .

. : ( ) . ( ). . . : . .

. : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) .

. : ( ) . . . : ɡ . .

.. : . . . : .. .

.. . .

.. : . : . : . .

. . :
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/76.htm

.

/ "" .