ĒįćÓĒŚĻ ĒįŌĪÕķ ĒįŃŽćķ

ćŌĒåĻÉ ĒįäÓĪÉ ßĒćįÉ : the meanings of the Holy Quran E - book for the computerŚĒĻį ćĶćĻ
06-03-17, 03:30 PM
the meanings of the Holy Quran E - book for the computer
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Translation of the meanings of
the Holy Quran
In English
Certified Translation
King Saud University
Kingdom of Saudi Arabia
Ayat
The file size 1 MB


http://i247.photobucket.com/albums/gg128/AdelMohamed/1_295.jpg (http://s247.photobucket.com/user/AdelMohamed/media/1_295.jpg.html)

http://i247.photobucket.com/albums/gg128/AdelMohamed/2_283.jpg (http://s247.photobucket.com/user/AdelMohamed/media/2_283.jpg.html)File Download Link

https://up.top4top.net/downloadf-51983hka1-rar.html

Ćę

http://3rbup.com/1ca279a3c04f0f58


ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
For phones and iPads
Epub file It needs to decompress by rar program

https://up.top4top.net/downloadf-515v0m311-rar.html

Or

http://3rbup.com/5830d06775e888d0

PDF file

https://up.top4top.net/downloadf-51594wpd2-pdf.html

or

http://3rbup.com/ccdd46a856d4f188

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
a book You flip its pages yourself

https://up.top4top.net/downloadf-513nkvzy1-rar.html

Ćę

http://3rbup.com/b9f649958fede521


post it on other sites
He who guides the good as one who does it
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ